Testowanie

impleOTO ma wbudowany prosty system do testowania oferty. Na tę chwilę sensowne jest umieszczenie tylko 1 testu. System utworzy nowy test po każdej modyfikacji dowolnej wersji w danym teście. Archiwum starych testów będzie nadal dostępne.

Aby utworzyć test, należy skorzysać z następującej formuły:

{TESTAB:nazwatestu}
{VERSION:A}Wersja A{/VERSION}
{VERSION:B}Wersja B{/VERSION}
{/TESTAB}


nazwatestu
Tylko alfabet łaciński a-Z i cyfry. Bez innych znaków i spacji.

{VERSION:A}
Każda wersja MUSI mieć unikalny znacznik (np. A). Najlepiej litery alfabetu. Wersji może być więcej, ale zbyt dużo wersji sprawi, że trudno będzie uzyskać wiarygodne dane

Aby test miał sens, musi obejmować przycisk do formularza lub ramkę z formularzem - inaczej trudno będzie ustalić jego wynik. W przyszłości dodamy możliwość sledzenia efektów.

Testowanie ceny

Aby przetestować np. różne ceny, wystarczy: 

{TESTAB:TestCeny}
{VERSION:A}{IFRAME:http://adres-formularza-kupon-A}{/VERSION}
{VERSION:B}{IFRAME:http://adres-formularza-kupon-B}{/VERSION}
{/TESTAB}

albo możemy wyświetlić różne przyciski:

{TESTAB:TestCeny}
{VERSION:A}
<a class="btn btn-lg btn-success" href="http://adres-formularza-kupon-A"> Zamawiam </a>  {/VERSION}
{VERSION:B}
<a class="btn btn-lg btn-success" href="http://adres-formularza-kupon-A"> Zamawiam </a>  {/VERSION}
{/TESTAB}

Aby przetestować treść oferty, należałoby dodać testowaną treść do każdej z wersji razem z formularzem lub przyciskiem do niego.

Wyniki

Po kliknięciu na link Pokaż tabelę testów pojawi się lista wszystkich testów danej kampanii.

 

     

    Zamów »